Ekinözü Belediyesi
 

Ekinözü Belediyesi

 

Ana Sayfam Yap| Sık Kullananlara Ekle | İletişim

 

 

Ana Sayfa

 

Gerekli Linkler

 
     
TC Kimlik Numarası  
     
Sosyal Güvenlik Kurumu  

 

   
Son Dakika Deprem  
     
İnternet Vergi dairesi  
     
 
     
 
     
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 34

   Tarih: 08 Mayıs 2020, 23:38

   İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI 34

 

İL UMUMİ HIFZISSIHHA MECLİS KARARI

 

KARAR NO              : 34

 

KARAR TARİHİ      : 07.05.2020

 

 

Kahramanmaraş İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi 07 Mayıs 2020 günü saat 10:00’da Vali Vahdettin ÖZKAN Başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.

Koronavirüs salgınının engellenmesi amacıyla ilimizde alınan tedbirlere ek olarak ilave tedbir alınmıştır. Bu kapsamda; 

 

1.      08 Mayıs 2020 Cuma günü saat 24.00’den, 10 Mayıs Pazar gecesi 24.00’e kadar aşağıda belirtilecek istisnalar hariç olmak üzere, ilimiz sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına,

 

1.1.AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME VE KURUMLAR:

1.1.1.      Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde 08.05.2020 Cuma günü market, bakkal ve manavlar saat 23.00’a kadar faaliyetlerine devam edeceklerdir. 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri market, bakkal ve manavlar kapalı olacaktır,

1.1.2.      09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri, ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı işyerleri ile bu işyerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin, ayrıca tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı işyerlerinin açık olacaktır. (Bu işyerlerinde sadece ekmek, unlu mamul ve tatlı satışı yapılabilir.),

1.1.2.1.    09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri tatlı satış amaçlı işyerlerinin sadece evlere/adrese servis şeklinde satış yapabileceklerdir,

1.1.3.      Ramazan ayı münasebetiyle, sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri, sadece evlere paket servis şeklinde olmak üzere lokanta ve restoran tarzı işyerleri,

1.1.4.      10 Mayıs Pazar gününün “Anneler Günü” olması nedeniyle sokağa çıkma kısıtlaması olan 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri evlere servis şeklinde hizmet sunmak üzere sadece çiçek satan iş yerleri,

1.1.5.      İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,

1.1.6.      Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

1.1.7.      Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanı, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

1.1.8.      Kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50.000 nüfusa bir adet ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası karayolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 km için bir adet olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi, (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecektir ve nöbetçi akaryakıt istasyonlarının marketleri açık olacaktır.),

1.1.9.      Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santralleri gibi),

1.1.10.  İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapan şirketler,

1.1.11.  Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

1.1.12.  Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,

1.1.13.  Makarna, un ve unlu mamüller, süt, et, balık üretimi gibi gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

1.1.14.  Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalar,

1.1.15.  Oteller ve konaklama yerleri,

1.1.16.  Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,

1.1.17.  Çalışanları inşaat alanında/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ile sınırlıdır.),

1.1.18.  Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları,

1.1.19.  Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (istisna olarak mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymaları kaydıyla),

1.1.20.  Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapan Tarım Kredi Kooperatifleri,

1.1.21.  Kısıtlama süresinde yağmura bağımlı tarımsal faaliyetler göz önünde bulundurularak Kaymakamlıklar tarafından tespit edilecek ihtiyaca göre kura ile belirlenecek; zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapan işletmeler,

1.2.İSTİSNA KAPSAMINDA OLAN VATANDAŞLAR:

1.2.1.      Bu kararın 1.1 maddesinde yer alan“Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlarda” yönetici, görevli veya çalışanlar,

1.2.2.      Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dahil),

1.2.3.      Acil Çağrı Merkezleri, AFAD, Kızılay ve Vefa Sosyal Destek Birimlerinde görev alanlar,

1.2.4.      Cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din görevlileri, hastane ve belediye görevlileri vb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

1.2.5.      Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon vb. kesintiye uğramaması gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar,

1.2.6.      Ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevli olanlar,

1.2.7.      Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları,

1.2.8.      Otizm, ağır mentalretardasyon, downsendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri,

1.2.9.      Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin yüksek dereceli maden/cevher eritme fırınları ile soğuk hava depoları gibi zorunlu olarak çalıştırılması gereken bölümlerinde görevli olanlar,

1.2.10.  Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmak kaydıyla),

1.2.11.  Bozulma riski bulunan bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi, işlenmesi, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

1.2.12.  Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

1.2.13.  İçişleri Bakanlığının 30.04.2020 tarih ve 7486 sayılı Genelgesi kapsamında oluşturulan Hayvan Besleme Grubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar,

1.2.14.  İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkacaklar,

1.2.15.  Kısıtlama süresince ekmek dağıtımı yapanlar ile lokanta, restoranlar ve tatlı satış yerlerinin evlere servis hizmetinde görevli olanlar  

1.2.16.  Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışları dahil),

1.2.17.  Yurt, pansiyon, şantiye vb. toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

1.2.18.  İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle işyerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

1.2.19.  Veteriner hekimler,

1.2.20.  Tarımsal üretimin devamlılığı için gerekli olan ekim-dikim, sulama-ilaçlama gibi faaliyetler kapsamında çalışması gerekenler,

1.2.21.  Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

1.2.22.  İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerini bekleyenler,

1.2.23.  Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel,

1.2.24.  Tedarik zincirinin aksamaması amacıyla sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 10.05.2020 Pazar günü saat 18.00'dan sonra marketler ve sebze-meyve hallerinde mal, malzeme ve ürünlerin nakli, kabulü, depolama ve satışa hazırlama aşamasında görevli olanlar (Bu madde kapsamında hiçbir şekilde mal, malzeme ve ürün satışı yapılamaz.),

1.2.25.  Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğinde çalışanlar,

 

2.      Daha önce düzenlenmiş olan seyahat izin belgelerinin sokağa çıkma kısıtlama süresince geçerli olmasına,

3.      Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu düzeninin tesisi amacıyla görevli olan kamu görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarını teminen belediyelerce gerekli tedbirlerin alınmasına,

4.      Ekmek dağıtımının düzenli olması amacıyla kaymakamların başkanlığında fırıncılar odası, yerel yönetim, jandarma ve emniyet temsilcilerinin katılımıyla oluşturulacak komisyon tarafından, her mahalle için muhtar görüşü de alınarak ivedilikle ilçe ekmek dağıtım planı yapılmasına, bu planda ilçedeki ekmek üreten işyerlerinin sorumlu oldukları dağıtım bölgeleri (mahalle/cadde/sokak ölçeğinde) ile her dağıtım bölgesi için görev yapacak araç listeleri belirlenmesine, bu şekilde yapılacak planlama dışında sadece Vefa Sosyal Destek Birimlerince ekmek dağıtımının gerçekleştirmesine,

5.      Gazete dağıtımı/satışının sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 09.05.2020 Cumartesi ve 10.05.2020 Pazar günleri gazete şirketlerinin ring halinde çalışacak dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ve Vefa Sosyal Destek Birimleri aracılığıyla yapılmasına, (Gazete dağıtımının evlere servis şeklinde yapılması esastır.)

6.      Alınan kararların Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlıklar, İlçe Belediyeleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün internet sayfalarında ilan edilmesine ve sosyal medya hesaplarından paylaşılmasına,

7.      Alınan kararların İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından yerel basında duyurulmasına,

8.      İlan tutanaklarının dosyasında muhafaza edilmesine,

9.      Alınan kararların ilçelerde kaymakamlar koordinesinde kolluk güçlerince, sağlık ve zabıta teşkilatınca yürütülmesine,

10.  Alınan idari tedbirlere uymayanlara 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği idari işlemin kaymakamlar tarafından tesis edilmesine,

Oybirliği ile karar verilmiştir.

 


 

 

 

 

 

 

Ekinözü Belediye Başkanımız  Bilal EKER
Ekinözü Belediye Başkanımız Bilal EKER
 

 


DUYURULAR

   
TAŞERON İŞÇİ BAŞVURU KABUL SONUÇLARI


Tüm Duyurular

 


 

Ekinözü'nde Hava

   

 

Meclis Kararları

 
BELEDİYE BAŞKANLIĞI TEŞKİLATI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK


Tümü

 

 

 

 


 


Sayaç

 

 

  

 

 

Mail

2009 - 2020  © Ekinözü belediyesi
0344 481 20 17